Soğutma üniteleri bir ürünün ihtiyacı olan iklimlendirme koşullarını yerine getiren soğutucu sistemlerdir. soğutma üniteleri gerek ev, gerekse endüstriyel iklimlendirme ihtiyacı olan her ortamda kendisine yer bulur. üniteler 3 farklı soğutma becerisi gösterirken bunlar; hava,su,Absorpsiyonlu olarak karşımıza çıkar.

Konya Soğutma temel olarak son teknolojiyi takip eder ve bunu her projede uygular, proje analizleri coğrafi koşullar, ürün karakteri, müşteri beklentileri gibi birçok alanda belirlenir ve sunulur.Projeler enerji tasarrufunu %70 lere kadar çıkarırken verimlilik konusunda müşteriye en yüksek faydayı sağlamış olur.

Ünite temel olarak 3 bileşenden oluşur;
1- Kompresör
2- Kondanser - Yoğuşturucu
3- Evaporatör - Soğutucu
(uygulunacak projeler gerekli analizler yapıldıktan sonra yüzlerce ürün arasından en doğru olan ürünler seçilir ve projelerde yer bulur.)

Uygulama projelerimiz temelde 2 tip ünite sistemi ile uygulanır.
- Split sistem soğutma üniteleri: her bölüm için farklı ünite olan sistem
- Merkezi sistem soğutma üniteleri: birden fazla bölümün tek ünite tarafından karşılandığı sistem